Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Sinterklaasoptocht door het centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
31-10-2017
Einddatum
12-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de Sinterklaasoptocht door het centrum van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting CML, mevrouw M.A. Dieperink, Kosterstraat 1, 7581 GA voor het houden van de Sinterklaasoptocht door het centrum van Losser op zondag 19 november 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 31 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.