Aanvraag omgevingsvergunning Smalmaatstraat 51 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HH 51
Publicatiedatum
08-11-2017
Einddatum
20-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Smalmaatstraat 51 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een boom op het perceel Smalmaatstraat 51, 7581 HH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.