Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 183 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AD 183
Publicatiedatum
08-11-2017
Einddatum
20-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 183 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van krulwilg op het perceel Kerkhofweg 183, 7586 AD Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.