Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
27-02-2017
Einddatum
10-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Nationaal MS Fonds, Mathenesserlaan 378, 3023 HB in Rotterdam voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van het Nationaal MS fonds in de periode van 20 tot en met 25 november 2017.

Datum bekendmaking 27 februari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.