Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de Koningsspelen met sponsorloop in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GE 13
Publicatiedatum
27-02-2017
Einddatum
10-04-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de  Koningsspelen met sponsorloop in Losser

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met de Koningsspelen met sponsorloop bij  Kindcentrum Meester Snel op vrijdag 21 april 2017 van 8.30 uur tot 14.30 uur waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van aanwonenden:

Beschrijving

  • Kloosterstraat, vanaf Scholtinkstraat tot aan Schuurkerkstraat.

Datum bekendmaking: 27 februari 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.