Sloopmelding Spinnersweg 122 in Overdinkel

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586CL 122
Publicatiedatum
08-02-2017
Einddatum
22-03-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding Spinnersweg 122 in Overdinkel

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van een asbesthoudende beplating van de schouw in de keuken op het perceel Spinnersweg 122, 7586 CL Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.