Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 243 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GN 243
Publicatiedatum
08-02-2017
Einddatum
22-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 243 in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een bijgebouw op het perceel Scholtinkstraat 243, 7581 GN Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.