Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 33 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CA 33
Publicatiedatum
08-02-2017
Einddatum
22-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeweg 33 in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een dakopbouw op het perceel Hogeweg 33, 7582 CA Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.