Aanvraag omgevingsvergunning nabij de Wilgenkamp in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4257
Publicatiedatum
07-06-2017
Einddatum
19-07-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Tijdelijk aanleggen van een werkterrein op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummers 4257, 3768 en 1825 nabij de Wilgenkamp in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.