Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 22a, Losserhof in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9128
Publicatiedatum
07-06-2017
Einddatum
19-07-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een unit t.b.v. een woonfunctie voor de zorg op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9128, Rondweg 22a te Losserhof in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.