Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerveldweg 1A in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RJ 1 a
Publicatiedatum
07-06-2017
Einddatum
19-07-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerveldweg 1A in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanbrengen van klei in de Dinkel op het perceel Beuningerveldweg 1A, 7588 RJ Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.