Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, De Brink 12-16 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JA 12
Publicatiedatum
30-08-2017
Einddatum
11-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, De Brink 12-16 in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer S. Cetiner voor het uitoefenen van het horecabedrijf El Charro, gevestigd aan de Brink 12-16, 7581 JA in Losser.

Datum bekendmaking 30 augustus 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.