Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Landgoed Twente Marathon iin De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 15
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de Landgoed Twente Marathon iin De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende gewijzigde vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Loopvereniging Dionysos, Landweerstraat 15, 7591 AL Denekamp voor het houden van de Landgoed Twente Marathon start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH in De Lutte op 14 oktober 2017 van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.