Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens feestweek van het "Losser Hof 50 jaar" in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PW 134
Publicatiedatum
29-08-2017
Einddatum
10-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens feestweek van het "Losser Hof 50 jaar" in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de Twentse Zorgcentra, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Oldenzaal voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de feestweek het “Lossers Hof 50 jaar” van 10 september tot en met 16 september 2017.

Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.