Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens Bok'n en Bloaz'n en Jezt geht's Losser, Martinusplein 8 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 8
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens Bok'n en Bloaz'n en Jezt geht's Losser, Martinusplein 8 in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer R.G. Hoevers voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens Bok’n en Bloaz’n op 15 oktober 2017 en Jetzt geht’s Losser van 19 oktober tot en met 22 oktober 2017 op het Martinusplein 8, 7581 AN in Losser.

Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.