Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de Landgoed Twente Marathon in de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
05-09-2017
Einddatum
17-10-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van de Landgoed Twente Marathon in de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met de:

Beschrijving

  • op zaterdag 14 oktober 2017 te houden Landgoed Twente Marathon een parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de weg aan:
    • de Beuningerstraat tussen de Lossersedijk en perceel Beuningerstraat 22.

Op de volgende dag(en) en tijden:                                                     

  • zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 09:00 uur tot 22:00 uur.

Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.