Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van puin langs de Dinkel in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van puin langs de Dinkel in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van puin ten behoeve van natuurontwikkeling uit de buitenbochten van de Dinkel in de gemeente Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.