Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 52 en 54 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7587NE 55
  • 7587NE 53
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 52 en 54 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van 6 winkels met een bedrijfswoning op de verdieping en een zitgelegenheid op de verdieping van winkel 6 op het perceel Benheimerstraat 53 en 55, 7587 NE De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.