Aanvraag omgevingsvergunning Appelvinkstraat 12 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BG 12
Publicatiedatum
06-09-2017
Einddatum
18-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Appelvinkstraat 12 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een erker op het perceel Appelvinkstraat 12, 7587 BG De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.