Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bookholtlaan 7 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 8
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bookholtlaan 7 in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer R.G. Hoevers voor het uitoefenen van het horecabedrijf Guus eetcafé, gevestigd aan het Martinusplein 8 te Losser.

Datum bekendmaking 27 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.