Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Kunstroute in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Kunstroute in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Kunstenaars Losser, mevrouw J. Boeke, Neercasselstraat 72, 7581 VT voor het houden van een Kunstroute door Losser op zondag 13 mei 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 28 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.