Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2013 partiële herziening Honingloweg 30 te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
06-12-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied  2013 partiële  herziening Honingloweg 30 te Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 7 december  2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, 2013, partiële herziening  Honingloweg 30 te Losser”.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de de bouw van een voorzienig ten behoeve van buitenschoolse opvang  BSO) mogelijk te maken op het perceel Honingloweg 30 te Losser.

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 17 januari 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 december 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen