Aanvraag omgevingsvergunning Snippertweg 10 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PC 10
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Snippertweg 10 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van twee eiken en een berk op het perceel Snippertweg 10, 7582 PC Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.