Aanvraag omgevingsvergunning Punthuizerweg 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Punthuizerweg 19

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een machineberging en het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.