Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 34 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BD 34
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 34 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een es op het perceel Markeweg 34, 7582 BD Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.