Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 14 Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PP 14
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 14 Glane

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 6 eiken op het perceel Kremersveenweg 14, 7585 PP Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.