Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 183 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PM 65
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 183 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:
Kappen van vier bomen op het perceel Glanerbrugstraat 66, 7585 PM Glane.

Beschrijving

  • Kappen van vier bomen op het perceel Glanerbrugstraat 66, 7585 PM Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.