Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het Euregiofeest in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-06-2017
Einddatum
07-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het Euregiofeest in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Euregiofeest Overdinkel, meneer H. Anderson, Veldkamp 37, 7586 BW Overdinkel voor het houden van het Euregiofeest op zaterdag 8 juli 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur en, zondag 9 juli 2017 van 11.00 uur tot 18.00 uur. Aan de Hoofdstraat van Overdinkel.

Datum bekendmaking 26 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.