Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SC 4
Publicatiedatum
05-07-2017
Einddatum
16-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 4 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een dagrecreatieruimte op het perceel Tiekenveenweg 4, 7586 SC Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.