Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 36 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PD 36
Publicatiedatum
05-07-2017
Einddatum
16-08-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Herbouwen van een kapschuur op het perceel Postweg 36, 7587 PD De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.