Aanvraag omgevingsvergunning Marcellinuslaan 14 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DG 14
Publicatiedatum
05-07-2017
Einddatum
16-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Marcellinuslaan 14 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van twee eiken op het perceel Marcellinuslaan 14, 7581 DG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.