Sloopmelding Oranjestraat 18 in Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581EX 18
Publicatiedatum
05-04-2017
Einddatum
17-05-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding Oranjestraat 18 in Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een dak van een schuur op het perceel Oranjestraat 18, 7581 EX Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.