Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Landgoed Teussink”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RC 16
Publicatiedatum
04-10-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Landgoed Teussink”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 5 oktober 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening landgoed Teussink”.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de wjiziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar Wonen op het perceel aan de Lossersedijk 16 te De Lutte. De sloop van opstallen en de bouw van een nieuwe woning wordt mogelijk gemaakt.  

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 15 november 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser,  4 oktober 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord