Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 26 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7588PK 26
Publicatiedatum
13-09-2017
Einddatum
25-10-2017
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 26 in Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

Beschrijving

  • Het bouwen van een bedrijfsruimte ter vervanging van een bestaande opstal op het perceel Mekkelhorsterstraat 26, 7588 PK Beuningen.

Datum bekendmaking 13 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.Standaard procedure tekst.