Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 35 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AA 35
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 35 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een carport op het perceel Kerkhofweg 35, 7586 AA Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.