Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CG 4
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 4 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van twee eikenbomen en 2 beuken op het perceel Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.