Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Hoofdstraat in Overdinkel en op het kerkplein in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
04-01-2017
Einddatum
15-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats aan de Hoofdstraat in Overdinkel en op het kerkplein in De Lutte

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Vishandel Leloux, Bentheimerstraat 90, 7587 NJ De Lutte voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante producten op de woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur op het kerkplein in De Lutte en op donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op de parkeerplaats van de Plusmarkt in Overdinkel voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Datum bekendmaking 23 december 2016.

Procedure

egen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.