Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 66 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 66
Publicatiedatum
04-01-2017
Einddatum
15-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 66 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een ondergrondse container voor het inzamelen van huishoudelijk afval op het perceel Lossersestraat 66, 7587 PZ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.