Aanvraag omgevingsvergunning Daminksweg 2 in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NK 2
Publicatiedatum
04-01-2017
Einddatum
15-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Daminksweg 2 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een tijdelijke unit op het perceel Daminksweg 2, 7587 NK De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.