Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Drielandensteenloop in het buitengebied van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
20-04-2017
Einddatum
01-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de Drielandensteenloop in het buitengebied van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Belastingdienst Douane Nijmegen, de heer T.C. Schoof, postbus 1537, 6501 BM Nijmegen, voor het houden van de Drielandsteenloop op woensdag 17 mei 2017 van 9.00 uur tot 17.00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish bij KVV Losser, Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.

Datum bekendmaking 20 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.