Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het herbegraven van een stoffelijk overschot in Glane

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het herbegraven van een stoffelijk overschot in Glane

Op grond van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • F. Sumer voor opgraven van het stoffelijk overschot van de heer I. Sumer begraven op de Syrisch Orthodoxe begraafplaats in het Mor Ephrem Klooster in Glane ten einde te worden herbegraven op een andere locatie binnen dezelfde begraafplaats.

Datum bekendmaking 26 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.