Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Bookholtlaan 1 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
26-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Bookholtlaan 1 in Losser

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het AJc Tournament van vrijdag 2 juni 2017 om 17.00 uur tot zondag 4 juni 2017 om 18.00 op de sportvelden van AJc’96 aan de Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser .

Datum bekendmaking 26 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.