Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten ontheffing sluitingsuur Café 't Lutterskwartier in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AK 4
Publicatiedatum
26-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten ontheffing sluitingsuur Café 't Lutterskwartier in De Lutte

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is ontheffing van het sluitingsuur verleend aan:

Beschrijving

  • Café ’t Lutters Kwartier, Irenestraat 4 , 7587 AK De Lutte, van 02.00 uur tot 03.00 uur gedurende de periode tot 1 maart 2018.

Datum bekendmaking 25 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.