Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 21 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 21
Publicatiedatum
03-05-2017
Einddatum
14-06-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Braakstraat 21 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Aanleggen van een oprijpad op het perceel Braakstraat 21, 7581 EZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.