Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Plexat in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 3
Publicatiedatum
22-05-2017
Einddatum
03-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Plexat in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer M. Huisken voor het uitoefenen van het horecabedrijf Plexat, gevestigd aan de Dorpstraat 3 7587 AA in De Lutte.

Datum bekendmaking 22 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.