Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Herberg, Hoofdstraat 270 in Overdinkell

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 270
Publicatiedatum
22-05-2017
Einddatum
03-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Herberg, Hoofdstraat 270 in Overdinkell
  • Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heer M.J.L. Hagels voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Herberg, gevestigd aan Hoofdstraat 270 7586 BX in Overdinkel.

Datum bekendmaking 22 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.