Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de voetbalwedstrijd Everton-FC Twente op sportpark de Stockakker in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AP 27
Publicatiedatum
22-05-2017
Einddatum
03-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de voetbalwedstrijd Everton-FC Twente op sportpark de Stockakker in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer J. Keizer, Kassandralaan 21, 7577 KT Oldenzaal voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de voetbalwedstrijd Everton- FC Twente op sportpark de Stockakker, Pastoor Geerdinkstraat 27, 7587 AP De Lutte op woensdag 19 juli  2017 van 17.00 uur tot 23.30 uur.

Datum bekendmaking 22 mei 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.