Aanvraag omgevingsvergunning Strootsweg 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RR 1
Publicatiedatum
31-05-2017
Einddatum
12-07-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Strootsweg 1 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op het perceel Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.