Aanvraag omgevingsvergunning Smidskaamp 26 De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BV 26
Publicatiedatum
31-05-2017
Einddatum
12-07-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Smidskaamp 26 De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het herbouwen van een tuinhuis met een overkapping op het perceel Smidskaamp 26, 7587 BV De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.