Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 8 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JE 8
Publicatiedatum
31-05-2017
Einddatum
12-07-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 8 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vervangen van 2 bestaande condensors voor 1 nieuwe op het perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.